SERVEIS ALS AJUNTAMENTS

sup-icon   SUPORT TÈCNIC

Des del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental es dóna suport tècnic a diferents municipis de la comarca en diferents àmbits relacionats amb la gestió de residus. En són exemples l’estudi, seguiment i millora del servei de recollida de residus, el suport en la implantació de la recollida selectiva de la FORM en el municipi, la implantació i millora en la gestió a les Deixalleries i el seguiment i control de les dades de generació de residus, entre d’altres qüestions.A més a més, de forma periòdica i habitual es planifiquen jornades formatives que responen a temes d’interès de l’àmbit, adreçades als tècnics i tècniques dels ajuntaments de la comarca, així com també visites a instal·lacions de referència.

sup-icon   SUPORT ECONÒMIC – ADMINISTRATIU

El Consorci per a la Gestió de Residus gestiona per compte dels municipis adherits, la facturació de la recollida selectiva de cada municipi a les empreses Ecoembalajes España i Ecovidrio mensualment, el seu cobrament i el posterior retorn als muni- cipis de les quantitats rebudes.També es dóna suport als ajuntaments que ho sol·liciten en l’elaboració de plecs de clàusules, concursos i planificació i gestió d’ordenances i taxes de residus.

Start typing and press Enter to search