SERVEIS ALS AJUNTAMENTS

El Consorci per a la Gestió de Residus compta amb 19 ajuntaments adherits, als quals presta diferents serveis mancomunats i també específics.

Aquest és el cas, per exemple, de la Deixalleria Mòbil, que és present a tres municipis de la comarcal, o de la recollida de l’oli domèstic, que es fa a 17 municipis. De la mateixa manera, el Consorci gestiona la recollida de càpsules de cafè a les deixalleries municipals i la distribució de compost també a les deixalleries, per tal que la ciutadania el pugui utilitzar.

D’altra banda, el Consorci recull les dades de recollida de residus a cada municipi i actualitza l’Observatori dels Residus comarcal i ofereix suport de gestió tècnica als ajuntaments.

Start typing and press Enter to search