PLANTA DE BIOMETANITZACIÓ DE CAN BARBA

EL RESIDU ORGÀNIC, FONT D’ENERGIA I ADOB DE QUALITAT

La Planta de Biometanització de Can Barba, situada a Terrassa, és l’encarregada del tractament específic de la fracció orgànica dels residus municipals del Vallès Occidental. Es va posar en funcionament el 2003 amb el procés de compostatge dels residus orgànics. El 2006 va viure un procés de millora per tal d’incorporar la biometanització de la matèria orgànica.

Actualment, la Planta de Biometanització de Can Barba dóna servei a 13 municipis del Vallès Occidental i al mercat comarcal Mercavallès, amb una capacitat anual de 20.000 tones de residus per any. Els residus tractats provenen de les restes de menjar i de jardí que la ciutadania separa a casa i llença al contenidor marró.

A través d’una digestió anaeròbia es genera biogàs a partir dels residus. Amb aquest combustible es produeix energia elèctrica per abastir més de 1.300 llars de la comarca. A més del biogàs, la planta produeix 3.000 tones de compost apte per agricultura i ús domèstic.

TRACTAMENT DE LA MATÈRIA ORGÀNICA

Els residus són descarregats en una platja pels camions de recollida, seguidament passen per un procés de triatge mecànic, on es separen els materials que no corresponen a la fracció orgànica, dels que es recuperen els elements fèrrics. Després d’aquest pretractament, els residus es condueixen cap a la zona de biometanització, on es produeix el procés de digestió anaeròbia termòfil (50ºC) durant 21 dies. D’aquest procés se’n obté digest i biogàs.

EL COMPOST

El digest es mescla amb fracció vegetal i es porta a compostar en túnels de fermentació durant una setmana i en piles de maduració durant 4 o 5 dies. Com a resultat final s’obtenen gairebé 3.500 tones de compost, un adob de qualitat per ser utilitzat a l’agricultura i la jardineria.

EL BIOGÀS

El biogàs és un combustible ric en metà i té aproximadament el 65% del potencial energètic del gas natural. Amb una petita depuració, el biogàs es prepara per a la seva combustió en els motors de cogeneració de la planta. Els motors produeixen electricitat que s’utilitza per l’autoconsum de la planta i per exportar a la xarxa elèctrica externa.
Amb aquest procés, els residus es converteixen en energia neta i renovable.

GALERIA

ALTRES CENTRES

Start typing and press Enter to search