CENTRE DE TRACTAMENTS DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

AVANÇANT CAP AL MÀXIM APROFITAMENT DEL RESIDU

El Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental, CTR-Vallès, és una instal·lació que permet tractar els residus per obtenir materials recuperables i garantir que cap residu arriba al seu destí final sense passar abans per un procés que asseguri el seu màxim aprofitament i la innocuïtat dels fluxos de sortida.

El CTR-Vallès Occidental ha estat promogut conjuntament per l’Agencia de Residus de Catalunya i pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Ha tingut un cost de 75 milions d’euros que ha assumit el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Aquest equipament és una de les infraestructures previstes en el Pla de Gestió de Residus Municipals al Vallès Occidental (PGIRM), que inclou una planificació fins el 2012 de la generació de residus i les infraestructures necessàries per tractar-los, i forma part del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió dels residus municipals de Catalunya, impulsat per l’Agencia de Residus de Catalunya.

El CTR-Vallès permet un important canvi de model en la gestió dels residus municipals, apostant per la prevenció i la màxima recuperació. La seva posada en marxa permet la clausura i progressiva recuperació del dipòsit controlat de Coll Cardús, que ha rebut les deixalles dels municipis del Vallès Occidental durant 30 anys.

ESPAI INTEGRAT AL SEU ENTORN

El centre està construït al peu del dipòsit controlat de Coll Cardús, al terme municipal de Vacarisses, i la integració al seu entorn ha estat un dels principals criteris per totes les actuacions realitzades. La minimització de l’impacte de la nova instal·lació ha comportat un gran esforç, tant en la part d’implantació com a la part de la recerca de les tecnologies més adients i innovadores per assolir els objectius de manera satisfactòria. Totes les edificacions es troben parcialment soterrades, manteniment així la topografia natural. La coberta també està integrada a l’entorn i les façanes queden amagades darrera de talussos vegetals.

El CTR-Vallès compta actualment amb una planta de tractament de la fracció RESTA, composta per quatre naus diferents i una zona d’oficines. En un futur, el CTR-Vallès, també acollirà una planta de tractament de la Matèria Orgànica recollida selectivament (FORM). Quan estigui a ple funcionament, el centre tindrà una capacitat de tractament de Resta de 245.000 tones/any i de tractament de matèria orgànica recollida selectivament de 20.000 tones/any.
La infraestructura ocupa una superficie total de 43.900 m2, dels quals 37.128 són de superficie construïda. El CTR-Vallès és un dels centres de tractament de residus amb més capacitat de Catalunya i ha creat prop de 80 llocs de treball directes.

El Centre aprofita l’aigua i l’energia generada de la pròpia instal·lació.
Pel que fa a l’aigua utilitzada, aquesta prové de la recollida d’aigues pluvials i del permeat de la depuradora del dipòsit controlat, en major part. Pel que fa a l’obtenció de l’energia elèctrica, la planta obté 3,5 mW a partir del biogàs generat al dipòsit controlat de Coll Cardús.

TRACTAMENT DE LA RESTA

Els residus es sotmeten a un tractament mecànic biològic per recuperar els materials reutilitzables (paper, metalls, envasos, etc..) i estabilitzar la matèria orgànica. El bioestabilitzat obtingut es pot utilitzar com a material per restauracions de pedreres, de dipòsits controlats… El rebuig resultant s’embala en bales retractilades amb un percentatge de biodegradabilitat molt petit.

VISITA VIRTUAL

GALERIA

ALTRES CENTRES

Start typing and press Enter to search