Salutació institucional

Els vallesans i vallesanes generem cada dia a l’entorn d’un quilo de deixalles. Es tracta de residus de tot tipus que necessiten un posterior tractament perquè que en puguem reutilitzar tots aquells materials que siguin possibles i per tal que l’impacte mediambiental i econòmic es minimitzi.

I és que la gestió dels residus és una responsabilitat de tots i totes. Tothom pot aportar el seu gra de sorra per poder realitzar una gestió sostenible i el més econòmica possible de totes les deixalles que generem a casa. Reduir, aprofitar, reutilitzar i separar són accions que entre tots i totes hem de posar a la llista dels nostre hàbits i maneres de fer.

La tasca del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental és que la comarca pugui valoritzar al màxim els residus que produeix. Com a ens comarcal, vetllem perquè els ajuntaments que en formen part, disposin de les instal·lacions necessàries on poder tractar els residus i que aquests es tractin de la millor manera possible: aprofitant tots aquells materials que puguin tenir una nova utilitat i evitant, tan com sigui possible, haver de llençar-los a l’abocador. També procurem oferir nous serveis perquè la població sigui cada cop més conscient de la importància del reciclatge, de la separació i del reaprofitament. Per això la sensibilització ciutadana és també una de les nostres prioritats.

I és que encara ens queda molta feina per fer. Però durant el 2015 la comarca ha incrementat en més de 5.000 tones els residus produïts. Es va generar 248.673 tones de residus municipals, un 2’11% més que l’any 2014. Ara bé, s’ha estancat la recollida selectiva i és alertant el fet que el 2015 només van separar correctament un terç del total les deixalles (34’14%), que es va dipositar als contenidors de selectives. Per tant, un 66% de la brossa es va llençar directament al contenidor del rebuig. Estem lluny dels percentatges de recollida selectiva que la Unió Europea i Catalunya han marcat per l’any 2020.

En el marc del nou Pla per la Prevenció de Residus i Recursos del Vallès Occidental, estem definint les accions de prevenció i gestió dels residus municipals pels propers anys, adaptant la planificació a la que s’està fent a nivell de Catalunya, prioritzant la prevenció en la generació de residus, aconseguint una planificació de consens a la comarca i desenvolupant una estratègia comarcal i local en la gestió dels residus municipals.

Volem aconseguir una gestió més eficient i eficaç i poder contenir el cost que actualment suposa pels ajuntaments el tractament dels residus municipals. I tot això només ho podem fer amb la implicació de tots i cadascun de vosaltres. Perquè aquesta millora comença a cada casa, a cada empresa, a cada comerç i a la pròpia administració i equipaments públics, quan separem els residus, quan llencem la brossa al contenidor adequat i quan evitem malbaratar aliments.

Aquesta gestió més econòmica només és possible si llencem cada cosa al seu lloc i evitem tractaments innecessaris. Perquè, per exemple, una ampolla de vidre llençada al contenidor de la resta suposa un cost pel municipi i, en canvi, si la tirem al contenidor verd comporta un retorn econòmic per les arques municipals, i per tant, per la població.

Per tot plegat us vull demanar la vostra col·laboració i la vostra complicitat. Les administracions procurem posar els mitjans per tenir bons resultats, però si la ciutadania no s’hi implica fermament no hi haurà manera de millorar la gestió dels residus i, per tant, difícilment assolirem els objectius fixats per Catalunya.

Gràcies per fer-ho possible!

Ricard Torralba i Llauradó
President del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

Start typing and press Enter to search