oli-baner

SERVEIS ALS AJUNTAMENTS

sup-icon   SERVEI COMARCAL DE RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC

El Vallès Occidental és la primera comarca de Catalunya que fa una recollida d’oli domèstic comarcal generalitzada i que aposta decididament pels contenidors de recollida d’oli domèstic al carrer. El Consorci per a la Gestió de Residus presta el servei de recollida d’oli domèstic a 17  municipis del Vallès Occidental. Amb aquesta acció, el Consorci incideix en el reciclatge d’un dels residus domèstics més contaminants i, a la vegada, un dels que té menys recollida selectiva. Facilitant i apropant al ciutadà la recollida d’oli, es complementa el servei que presten la majoria d’ajuntaments a través de les deixalleries municipals.

a la pica ni mica

– 17 municipis
– 119 contenidors al carrer
– 28.000 embuts a les cases
– Servei per 650.000 persones
– 70.000 litres d’oli recollits al 2015

sup-icon   APOSTA PER UN SERVEI 24H

contenidor oli

El Consorci per a la Gestió de Residus ha apostat per la instal·lació de contenidors al carrer donant un servei accessible i sense horaris.

Els contenidors específics disposen de diversos sistemes de seguretat per tal que l’oli no embruti els carrers dels pobles i ciutats i en cap moment es manipula l’oli al carrer.

sup-icon   BENEFICIS AMBIENTALS I SOCIALS

Si es separa l’oli a casa, s’aconsegueix contribuir a la conservació del medi ambient, sense vessaments de qualsevol tipus a la natura. També significa un estalvi en el tractament d’aigües residuals a les depuradores i en el manteniment de canonades i la xarxa de clavegueram. A més es valoritza un residu contaminant en forma de biocombustible i es redueixen els gasos d’efecte hivernacle en la fabricació del biodièsel. Al Vallès Occidental, la recollida dels contenidors, el manteniment i tota la logística del servei la porta a terme l’empresa d’inserció sòcio-laboral. Amb aquesta tasca, s’ofereixen sortides professionals a persones amb risc d’exclusió social i laboral.

 

Troba aquí el contenidor més a prop de casa:

suport
deixalleria
observatori
compost
capsules