SENSIBILITZACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS I FOMENT DEL RECICLATGE

TREBALLEM JUNTS PEL FUTUR

La prevenció de residus i el foment del reciclatge són els principals objectius del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Així ho recull el Pla de Gestió Integral de Residus del Vallès Occidental (PGIRM) en els seus eixos d’actuació. Per això, el Consorci realitza diferents projectes de sensibilització a la comarca, prestant especial atenció als infants com a públic objectiu i les escoles com a mitjà de comunicació per a transmetre el missatge sensibilitzador. Alhora, es promouen diverses accions amb contacte directe amb la ciutadania, i s’han desenvolupat elements i espais de difusió i divulgació.

Educació Ambiental

En els darrers anys, el Consorci ha realitzat diferents projectes de sensibilització a la comarca, prestant especial atenció als infants com a públic objectiu, i les escoles com a mitjà de comunicació per a transmetre el seu missatge. Alhora, s’han promogut diverses accions amb contacte directe amb els ciutadans, i s’han desenvolupat elements i espais de difusió i divulgació.

Accions de sensibilització

El Consorci per a la Gestió de Residus gestiona per compte dels municipis adherits, la facturació de la recollida selectiva de cada municipi a les empreses Ecoembalajes España i Ecovidrio mensualment, el seu cobrament i el posterior retorn als muni- cipis de les quantitats rebudes. També es dóna suport als ajuntaments que ho sol·liciten en l’elaboració de plecs de clàusules, concursos i planificació i gestió d’ordenances i taxes de residus.

Start typing and press Enter to search