missio residus2

OBJECTIUS :

 

– Conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.

– Treballar en profunditat la importància de separar correctament els residus a casa.

– Conèixer les instal·lacions de tractament de residus de la comarca.

 

A QUI S’ADREÇA:

Alumnes de 2n cicle d’ESO.

 

DESCRIPCIÓ:

L’activitat consisteix en una presentació interactiva on s’explica la relació de les activitats quotidianes que realitzem els ciutadans i la seva repercussió en la generació de residus. S’inclouen diverses qüestions per avaluar i aclarir conceptes amb els alumnes, al voltant del procés que segueixen els residus.

Després de l’interactiu, el grup es divideix: la meitat dels alumnes visiten les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus i l’altra meitat realitzen un estudi en profunditat dels residus, analitzant i seleccionant de forma pràctica una bossa tipus d’escombraries en les diferents fraccions existents.

L’activitat acaba amb la posada en comú i conclusions dels treballs duts a terme.

 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

– Competència de coneixement i interacció amb el món físic

 

DADES D’INTERÈS:

Durada: 2 hores i  mitja

Nombre d’alumnes per sessió: màxim 50

Lloc de realització: Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental. Ctra. de Terrassa a Manresa C-58, km 28,2

Cost: gratuït

Observacions: el transport no té cost per l’escola

 

El Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental

banner_reserva_activ_indep