Les obres de la Planta de Can Barba permetran modernitzar la instal·lació, obtenir compost de més qualitat i augmentar la quantitat de biogàs produït

IMG_0033

El  Consorci per a la Gestió de Residus ha tret a concurs les obres de remodelació de la Planta de Compostatge i Biometanització de Can Barba, on es tracta la fracció orgànica recollida al contenidor marró. Les obres començaran al setembre i permetran modernitzar la planta, al mateix temps que es millorarà la qualitat del compost que se n’obté i s’incrementarà en un 30% l’energia produïda a la planta (biogàs), que es ven a la xarxa elèctrica. Les obres també permetran reduir el rebuig de la planta que es porta al dipòsit controlat. Els treballs es financen amb una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya de 4-596.595 euros i una aportació del Consorci d’aproximadament 200.000 euros. Avui el Ple del Consorci ha aprovat la licitació de les obres i també ha aprovat licitar la gestió de la Planta de Can Barba per tres anys amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any.

La Planta de Can Barba és una planta ubicada al terme municipal de Terrassa i està explotada en règim de concessió. Es va concebre inicialment com una planta de compostatge i va posar-se en funcionament l’any 2002. L’any 2006 s’hi va incorporar una digestió anaeròbica en un procés assemblat conjuntament amb les instal·lacions de compostatge inicial. Té una capacitat de 21.000 tones. La planta rep la fracció orgànica de Castellar del Vallès, Matadepera, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Rubí, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i del mercat comarcal Mercavallès.

Les obres comportaran la substitució de la maquinària de pre-tracament i refí de la matèria orgànica que arriba a la planta, amb un pressupost de 1.771.000 euros. Aquesta maquinària és la que separa els impropis del que és pròpiament orgànica. En la mesura que millorés la qualitat de la separació en origen aquesta maquinària seria menys necessària. Però actualment, la matèria orgànica que arriba a Can Barba té més d’un 15% d’impropis (deixalles que caldria tirar en altres contenidors).

La substitució de la maquinaria de pre-tracament i refí permetrà una major separació, fet que incrementarà la qualitat del compost que se n’obté. Actualment s’obtenen 3.000 tones de compost que és apte per usos de jardineria i agricultura i que es pot aconseguir gratuïtament per part de la ciutadania a les deixalleries municipals. Així mateix, la major qualitat del pre-tractament permetrà augmentar la quantitat de biogàs produïda. S’estima un augment del 30% en la producció d’energia neta provinent de la planta.

Les obres també permetran un major aprofitament de l’energia i aconseguiran una gestió energètica més eficient de la planta. Això serà gràcies a l’aprofitament de la calor dels motors de generació elèctrica. Una altra actuació seran els treballs per l’augment de la potència elèctrica i la renovació del sistema de control de la planta. Pel que fa a l’obra civil, s’actuarà en diferents aspectes com la millora de l’edifici d’oficines i del laboratori –on es porten a terme les activitats del programa educatiu-, reforç de talusos i murs, reparació de portes i de les trinxeres de maduració, entre d’altres.

Es preveu que les obres tinguin una durada de tres mesos. Per això, des del setembre de 2019 fins a finals d’any, els ajuntaments de la comarca que actualment porten la fracció orgànica a Can Barba, la portaran a l’Ecoparc 2 de Montcada, segons un acord del Consorci per a la Gestió de Residus amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’acord també preveu que l’escreix de tones que arribin a Can Barba un cop fetes les obres també es porti a l’Ecoparc 2. Can Barba té una capacitat de tractament de 21.000 tones i actualment n’hi arriben prop de 24.000.

Tractament de voluminosos

Des del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, s’ofereix el servei de tractament de residus voluminosos, als diferents ajuntaments consorciats. El Consorci no disposa d’infraestructures pròpies per a desenvolupar el servei i per això  es requereix tenir el servei contractat externament. El Ple del Consorci d’avui també ha licitat el servei ja que el contracte actual finalitza el 17 de juliol de 2019. El contracta contracte es licita per un despesa màxima estimada pels dos anys de contracte d’1.236.000,00 euros. La durada del servei serà de 2 anys, prorrogable per un període màxim de 2 anys-

L’objecte del contracte pren en consideració el servei de tractament de residus voluminosos generats als municipis del Consorci següents: Castellar del Vallès, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Rubí, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. Per optimització de costos de transport, és un requisit imprescindible que el servei es desenvolupi en un radi màxim de 35 km comptats des de la seu del Consell Comarcal (Crta. Nacional N-150, Km 15).