L’Àrea Metropolitana de Barcelona i Consorci de Residus del Vallès Occidental acorden compartir infraestructures de tractament de residus

L’AMB portarà residus metropolitans al CTR-Vallès i el Consorci portarà FORM (orgànica) a les plantes de l’Àrea

El Ple del Consorci per a la Gestió de Residus ha aprovat aquest matí un conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per compartir infraestructures de tractament de residus municipals. El conveni parteix de la premissa que les dues entitats disposen de plantes de tractament amb capacitat per acollir nous residus i que, a la vegada, necessiten d’altres infraestructures per complementar els serveis que s’ofereixen als municipis. S’estableix una col·laboració per a quatre anys. A partir de l’octubre de 2018 es compartiran infraestructures de tractament de la fracció Resta i de la FORM (orgànica).

Es preveu que l’Àrea Metropolitana aporti al CTR-Vallès fins a 26.000 tones de fracció Resta entre els anys 2018 i 2019. Per la seva banda, el Consorci de Residus preveu portar fins a un màxim de 2.000 tones de FORM a les instal·lacions de tractament de l’Àrea l’any 2019. El preu de tractament que l’AMB pagarà és el mateix que paga qualsevol ajuntament de la comarca.

El Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental rep també residus provinents de Girona, Salt i Sarrià de Ter, així com també del municipi d’Olesa de Montserrat, del Baix Llobregat. Properament es podrien incorporar també residus del Bages. D’aquesta manera, el CTR-Vallès ha incrementat la seva activitat i el nombre de tones tractades.

Modificació del contracte del CTR

El Ple del Consorci per a la Gestió de Residus també ha desestimat les al·legacions de la UTE CTR-Vallès a la modificació del contracte que actualitzava la relació entre el Consorci i la UTE. Aquesta modificació de contracte es va aprovar al Ple del Consorci celebrat el mes de març de 2018. Les modificacions del contracte deriven principalment de la no construcció de planta de tractament de la fracció orgànica. Ara, a més, el Consorci sotmet la proposta de modificació a la Comissió Jurídica Assessora a fi i a efecte que valori la validesa d’aquesta proposta de modificació.