Deixalleria mobil

OBJECTIUS :

– Aprendre la diversitat de residus que es poden separar i tenir un tractament adequat.

– Donar a conèixer el servei de la deixalleria mòbil.

– Apropar als infants els recursos que es dediquen per la prevenció de residus.

– Oferir la deixalleria mòbil com a recurs pedagògic per al professorat.

 

A QUI S’ADREÇA:

Alumnes d’educació infantil i educació primària.

 

DESCRIPCIÓ:

L’activitat consisteix en ubicar la deixalleria mòbil al pati de l’escola per tal que els alumnes puguin visitar-la, per aprendre la diversitat de residus que es poden reciclar i el seu tractament.

El conductor de la deixalleria dóna una breu explicació sobre el seu funcionament i els diferents residus que recull. Es pot completar la visita demanant als alumnes que portin de casa algun residu no habitual i el deixin a la deixalleria mòbil.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

– Educació infantil: capacitat d’aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

– Educació primària: competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

 

DADES D’INTERÈS:

 

Dates de realització i horaris: a concretar amb el centre educatiu (només dijous)

Durada: 1 h aproximadament.

Nombre d’alumnes per sessió: grup classe, comptant que per entrar al camió de la deixalleria es farà en grups reduïts de 5-7 infants.

Lloc: el pati del centre educatiu

Cost: gratuït

Observacions: s’ha de preveure amb antelació la possibilitat d’accés de la deixalleria mòbil al centre. La visita es pot adaptar a les necessitats de l’escola.

banner_reserva_activ_indep