INSTAL.LACIONS

INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT AL VALLÈS OCCIDENTAL

L’objectiu principal del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental és planificar la gestió i el tractament dels residus a través de l’aprovació dels corresponents programes d’actuació. Per aquest motiu, compta amb la infraestructura necessària per a realitzar aquesta funció amb instal·lacions que permeten fer les operacions de tractament, reciclatge i disposició controlada dels residus municipals.

El Vallès Occidental compta amb diferents instal·lacions de tractament de residus. El Consorci per a la Gestió de Residus gestiona dos equipaments de referència: el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental (CTR-Vallès), ubicada a Vacarisses, i la Planta de Biometanització de Can Barba, a Terrassa.

El CTR-Vallès és una instal·lació que permet tractar els residus per obtenir materials recuperables i garantir que cap residu arriba al seu destí final sense passar abans per un procés que asseguri el seu màxim aprofitament i la innocuïtat dels fluxos de sortida.

La Planta de Biometanització de Can Barba tracta la fracció orgànica dels residus municipals. Aquesta planta produeix biogàs i compost.

A més, el Vallès Occidental compta amb una extensa xarxa de deixalleries municipals gestionades pels ajuntaments.

ALTRES CENTRES

Start typing and press Enter to search