El Vallès Occidental és la comarca de l’àrea de Barcelona que menys residus genera però recicla només un terç del que recull

Les dades presentades aquesta setmana per l’Agència de Residus permeten comparar la tendencia en generació i prevenció de residus de les diferents comarques de l’entorn de Barcelona. En general el percentatge de la recollida selectiva neta de residus municipals a les Comarques de Barcelona s’ha situat en el 28,69 %, per sota de la mitjana de Catalunya, que és d’un 32%. Del Vallès Occidental en destaquen 3 dades: és la comarca que menys residus genera, però és de les que menys separa, al mateix temps que compta amb un dels municipis que ocupen el podi dels més recicladors: Matadepera.

Generació de residus

La comarca que genera menys residus per càpita és el Vallès Occidental, amb 1,12 kg/hab./dia, o 410,24 kg/hab./any. La comarca que genera més residus per càpita és el Garraf, amb 602,19 kg/hab./any. Per tant doncs, el Vallès Occidental manté aquesta bona posició pel que fa la generació, que cal reforçar amb accions de prevenció.

Recollida selectiva i recollida selectiva neta

Les dades de recollida selectiva reflecteixen el nivell de separació als contenidors. La recollida selectiva neta té en compte, a més, el nivell d’impropis: és a dir, és la recollida selectiva un cop eliminats els residus impropis presents a cada fracció objecte de recollida. Per això, el percentatge de la recollida selectiva neta sempre és més baix que el de la recollida selectiva. I poder comparar els dos percentatges ens mostra com tant important és separar com fer-ho bé i llençar a cada contenidor el que toca.

La recollida selectiva neta a les comarques de Barcelona s’ha incrementat un punt. S’ha situat en el 28,69 %, mentre que l’any 2016 va ser d’un 27,69 %. Aquesta xifra està per sota de la mitjana de Catalunya, que, segons el balanç actual, és d’un 32 %.

La comarca que més residus municipals ha recollit selectivament excloent els impropis presents continua sent el Maresme, amb un índex de recollida selectiva neta del 34,68%. Ha millorat respecte l’any passat, quan aleshores va ser d’un 33,30 %. Per contra, trobem el Garraf, que continua amb l’índex més baix, que se situa al 25,40%. En aquest cas, el Vallès Occidental no ocupa una bona posició: l’índex de recollida selectiva és del 36’73% i el de recollida selectiva neta és del 28’52%. Per tant, es separa poc més d’un terç de la brossa i a més, les fraccions contenen un alt nivell d’impropis.

Municipis en el podi

Per municipis, els que més reciclen són Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental) amb un 79,60 % d’índex de recollida selectiva neta; Matadepera (Vallès Occidental), amb un 74,60 %; Argentona (Maresme) amb un 69,58 %; Aiguafreda (Vallès Oriental) amb un 65,65 %; i Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) amb un 65,49 %.

Fracció orgànica

La fracció orgànica representa en pes gairebé un 40% dels residus municipals. És la major part del que llencem. Més que el paper, que representa un 11,7 % dels residus municipals, i que els envasos que, per bé que ocupen volum, representen el 10,3 % dels residus que de mitjana es poden generar en una llar qualsevol.

Així doncs, augmentar la recollida selectiva d’aquesta fracció és clau per impulsar la recollida selectiva a Catalunya. Des del 2012 la recollida selectiva de la fracció orgànica està encallada a Catalunya al voltant de les 385.786 tones recollides de manera anual.

Aconseguir incrementar aquest número de tones ajudaria a incrementar la mitjana de recollida selectiva de Catalunya i, donada la influència de les ciutats i els municipis urbans en el conjunt de la recollida de Catalunya també seria important que, ens aquests nuclis, s’incrementés el nombre de tones d’orgànica recollides.

Repunt de la recollida selectiva a Catalunya

La recollida selectiva a Catalunya ha augmentat un 7% interanual –es van recollir més de 100.000 tones més que l’any 2016. Totes les fraccions ordinàries que es recullen de forma selectiva han crescut. La que ho ha fet en major mesura ha estat el paper i cartró (+12,30%), seguida del vidre (+10%), els envasos lleugers (+4,69%) i l’orgànica (+2,02%). Cada persona va lliurar als sistemes de recollida selectiva, de mitjana, 51,1 kg d’orgànica, 39,2 kg de paper i cartró, 24,2 kg de vidre i 19,3 kg d’envasos lleugers.

 

Podeu consultar el detall de la recollida dels residus municipals de l’any 2017 per a totes les comarques i municipis al web de l’Agència de Residus de Catalunya.