El Consorci de Residus informa els ajuntaments que els preus de tractament de residus pujaran el 2017 i demana que ho tinguin en compte en els seus pressupostos

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental està fent aquestes setmanes una ronda de contactes amb els ajuntaments de la comarca per explicar-los les condicions econòmiques que afectaran el tractament dels residus municipals el proper any. Aquests contactes amb els ajuntaments es realitzen just en el moment que els municipis estan immersos en el procés de redacció de les ordenances fiscals i els pressupostos per al 2017. És per això que des del Consorci es demana als ajuntaments que tinguin en compte les novetats en el preu del tractament a l’hora de redactar les ordenances fiscals i els comptes per l’any 2017.

De cara al proper exercici es preveu una pujada dels preus de tractament dels residus municipals per diferents motius. D’una banda, la pujada del cànon de disposició del rebuig dels residus municipals, aplicat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) . La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Residus, ha establert una política de cànons que penalitza els residus que van als dipòsits controlats. En aquest sentit, el cost del tractament de residus pujarà en els propers anys per l’increment del cànon de l’ARC.  El 2017 s’incrementarà el cànon en 10,9€ per tona  entrada al dipòsit, el 2018 seran 5,6€/tn, el 2019 5,7€/tn i el 2020 5,8€/tn. En 4 anys, la tona entrada a dipòsit, només de cànon, haurà incrementat 28€/tn: de 19,10€/tn que es paga el 2016 a 47,10€/tn el 2020.

Aquesta pujada significarà pels municipis adherits al Consorci de Residus un increment de 5’8 euros per tona de resta portada al CTR-Vallès el 2017 ja que de cada tona que entra al CTR, només un 53% va al dipòsit.

Els ajuntaments del Vallès Occidental estan pagant en aquests moments 77,89 euros per tona tractada al CTR. D’aquests, 10,12€ són cànon de l’Agència (13%). L’any 2017, si només s’incrementés el cànon, es pagarien 83,67 € per tona al CTR, dels quals 15,90€/tn serien cànon (19%).

En una proporció diferent, els preus de tractament de la fracció orgànica a la planta de Can Barba també s’incrementaran per l’impacte del cànon de l’Agència de Residus.

D’altra banda, en el transcurs dels darrers anys ha canviat la tendència i la generació de residus a la comarca torna a créixer. Estem en increments d’entre un 3% i un 4% anuals i això comporta majors costos. Així, doncs, l’increment  de preus també vindrà donat per l’augment de tones que entraran al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental i a la planta de Compostatge i Biometanització de Can Barba.

El 2015 ja va augmentar la generació de la fracció Resta en prop d’un 3’5%, i les dades provisionals de recollida de la fracció resta/rebuig d’aquest 2016 apunten que es produirà un increment de més del 3% respecte l’any anterior, unes 5.000 tones més a tota la comarca.

Aquests dos aspectes, que ja es poden donar com a segurs, caldrà veure si s’hi ha d’afegir un increment en els costos de tractament derivats dels preus de contracte que el Consorci té amb els diferents concessionaris dels serveis. El Consorci compta aprovar els preus definitius al mes de novembre.