taller sabó

OBJECTIUS :

 

– Prendre consciència sobre la necessitat de reduir, reutilitzar, separar i reciclar els residus.

– Conèixer el valor que tenen els residus i en concret l’oli domèstic.

– Experimentar la transformació de l’oli domèstic de fregir en sabó.

 

A QUI S’ADREÇA:

Alumnes d’ESO i batxillerat.

 

DESCRIPCIÓ:

L’activitat es divideix en tres blocs: la gestió dels residus, el procés de saponificació i el taller per fer sabó:

La gestió dels residus: aquesta primera part de l’activitat consisteix en una petita xerrada debat sobre la gestió dels residus urbans. S’introdueix el concepte de les 3R, els sistemes actuals de tractament de residus i la necessitat de contribuir en la recollida selectiva com a mitjà per millorar la tria dels residus municipals i el seu posterior reciclatge. S’informa sobre les possibilitats de recollida de l’oli a cada municipi: deixalleria, deixalleria mòbil i contenidors, si és el cas.

El procés de saponificació: d’una forma molt bàsica i entenedora els participants descobreixen els fonaments químics de l’elaboració del sabó a partir d’oli domèstic usat.

Fem sabó amb oli de cuina: és el moment en que es posa en pràctica la teoria tractada al taller. Amb l’oli de fregir que porten els alumnes i la sosa que faciliten els educadors, s’elabora el sabó en fred.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

– Competència de coneixement i interacció amb el món físic

 

DADES D’INTERÈS:

Durada: 1 hora i  mitja

Nombre d’alumnes per sessió: màxim 25

Lloc de realització: al centre educatiu. És necessari un espai tipus aula (taules i cadires) amb subministrament d’aigua a prop i ventilació.

Materials que ha de portar l’alumnat: cada participant ha de portar oli usat de casa i un envàs de plàstic (ex. envàs de iogurt) on endur-se el sabó realitzat al taller.

Cost: gratuït

Observacions: convé que el mestre estigui present a l’aula i col·labori.

 

reserva5