Som nous compostaires

OBJECTIUS :

– Preparar als alumnes perquè facin un bon ús del compostador, coneixent els principals aspectes físics i les condicions necessàries per fer un bon compost.

– Conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d’autocompostatge.

– Saber valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s’obté del reciclatge de la matèria orgànica.

– Fomentar el treball en grup i la participació activa de l’alumnat.

 

A QUI S’ADREÇA:

Alumnes de cicle mitjà i superior d’educació primària.

 

DESCRIPCIÓ:

L’activitat s’adreça als alumnes que comencen aquest any a fer compostatge. Durant la sessió es dóna a conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d’autocompostatge. A més, aprendran a nivell teòric i pràctic  com fer un bon manteniment i seguiment del compopstador per obtenir un adob de qualitat.

L’activitat es divideix en  dos parts:

Primera part (50 min): sessió a l’aula en la què les explicacions de l’educador/a ambiental es combinen amb diferents dinàmiques participatives que tenen per objectiu conèixer el procés de compostatge, els paràmetres físics que el regulen i quins passos s’han de seguir per fer un bon manteniment del compostador.

Segona part (20 min): part pràctica en la que s’avalua l’estat del compostador del centre i es realitza una dinàmica per posar en pràctica els continguts treballats en la primera part. Els alumnes aprendran in situ com realitzar les tasques de manteniment i seguiment del compostador.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

– Competència de coneixement i interacció amb el món físic

 

DADES D’INTERÈS:

Durada:  1 hora i mitja. El temps de realització de les dinàmiques previstes és variable en funció del ritme de treball del grup

Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe

Lloc de realització: al centre educatiu.

Cost: gratuït

Observacions: convé que el mestre estigui present a l’aula i col·labori.

reserva5