Títol Seguim fent compostatge

OBJECTIUS :

– Preparar als alumnes perquè facin un bon ús del compostador, coneixent els principals aspectes físics i les condicions necessàries per fer un bon compost.

– Conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d’autocompostatge.

– Saber valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s’obté del reciclatge de la matèria orgànica.

– Fomentar el treball en grup i la participació activa de l’alumnat.

 

A QUI S’ADREÇA:

Alumnes de cicle mitjà i superior d’educació primària.

 

DESCRIPCIÓ:

L’activitat va adreçada als alumnes que comencen aquest any a fer compostatge però que ja porten un temps realitzant les tasques de manteniment i seguiment del compostador.  Aquesta sessió es planteja com una activitat de seguiment per comprovar in situ que el compostador del centre funciona correctament i reforçar els aspectes clau sobre el cicle de la matèria orgànica, el procés de compostatge i la importància de participar activament en la separació de residus, especialment, dels orgànics.

L’activitat es divideix en dos parts:

Primera part (45 min): el taller s’inicia visitant amb el grup classe el compostador. Es realitzaran les tasques de manteniment i seguiment del compostador i es valorarà el seu estat.

Segona part (45 min): es realitza a l’aula i a través d’un joc de grans dimensions, els alumnes dividits per grups hauran de superar proves i preguntes relacionades amb el cicle de la matèria orgànica, el procés de compostatge i la separació de residus domèstics. Aquesta dinàmica permet reforçar els aspectes clau treballats en la primera part i ampliar-ne els coneixements d’una manera divertida.

L’activitat va adreçada als alumnes que comencen aquest any a fer compostatge i  es podrà adaptar a les característiques específiques del centre. Dóna a conèixer als alumnes el cicle de la matèria orgànica i el procés d’autocompostatge, i dóna eines per a un bon ús del compostador.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

– Competència de coneixement i interacció amb el món físic

 

DADES D’INTERÈS:

Durada:  1 hora i mitja. El temps de realització de les dinàmiques previstes és variable en funció del ritme de treball del grup

Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe

Lloc de realització: al centre educatiu.

Cost: gratuït

Observacions: convé que el mestre estigui present a l’aula i col·labori.

reserva5