CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Carretera BV-1274. Km 1 – Parc Audiovisual de Catalunya – 08225 Terrassa

Tel. 93 700 14 52    Fax. 93 700 14 53

ccvoc.residus@ccvoc.cat    www.residusvalles.cat

NIF: P-0800121-F

Nom

El teu email (obligatori)

Persona de contacte

Telèfon

Comentaris

Start typing and press Enter to search