Imatge
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

LA COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL TÉ UN ÍNDEX DE RECICLATGE DEL

36,3%

ÉS IMPORTANT MILLORAR AQUESTA XIFRA!

LA COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL
TÉ UN ÍNDEX DE RECICLATGE DEL

36,3%

ÉS IMPORTANT MILLORAR
AQUESTA XIFRA!

El principal objectiu de separar els residus és el d’aconseguir aprofitar al màxim els residus generats a casa i poder-los tornar a utilitzar com a matèria primera, evitant així, utilitzar recursos naturals, que són finits.

És per aquest motiu que el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental i els ajuntaments de la comarca, promouen la campanya “Excuses o Separes” que pretén contrargumentar totes aquelles excuses que utilitzen els veïns i veïnes que no separen.

“No tinc espai a casa”

No fan falta cubells molt grans per totes les fraccions, ja que un cop se separen els volums són menors que si ho tenim tot junt.

“No tinc temps per reciclar”

El temps que hi dediques és el mateix, es tracta d’un canvi d’hàbits i redistribució a la casa.

“Els contenidors estan massa lluny”

Actualment a gairebé tot arreu hi ha illes completes de contenidors. Es tracta de voluntat i aprofitar per canviar la ruta i anar als contenidors quan sigui necessari.

“No estic obligat a reciclar,
ja pago prou perquè m’ho recullin”

És un servei més que s’ha de pagar com el de l’aigua, l’electricitat o el telèfon. No separar fa que augmenti la despesa per l’Ajuntament, i per tant, per la ciutadania.

“Es recull per separat i després es mescla tot”

Està penalitzat que les empreses de recollida mesclin els residus dels contenidors. S’utilitzen sistemes tecnològics per controlar els diferents vehicles i l’actuació dels treballadors i treballadores.

“Jo prefereixo mesclar-ho tot i
que després algú altre ho separi”

La separació de materials un cop barrejats és molt complicada. Molts materials ja no es poden separar i els que s’aprofiten són de poca qualitat ja que estan bruts. La despesa de la separació posterior és molt més gran que si es separa directament a casa, en el lloc on es generen els residus.

ON VA CADA RESIDU?

Instagram

Facebook

Organitza:

Amb el suport de: